Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr

Klikk for stort bildeKommunen vil minne om at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr i hele Norge jamf. CWD- forskriften §6. CWD står for Chronic Wasting Disease, kjent som skrantesjuke.

Et av de viktigste tiltakene du kan bidra med for å hindre at den dødelige sykdommen skrantesjuke sprer seg, er å sørge for at dyr ikke samler seg rundt matfatet i hagen. Sykdommen spres ved kontakt mellom hjortedyr og fra miljøet de beveger seg i. Steder hvor hjortevilt samles, som fôringsplasser, øker kontakten mellom dyr, og dermed øker smitterisikoen. Skrantesjuke er 100% dødelig for dyra som blir smitta, det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin, og skaper store lidelser for dyr som blir syke og utvikler symptomer.

Etnedal kommune er særlig blitt gjort oppmerksom på at det foregår foring av rådyr i Bruflat-området. I tillegg til at det er forbudt å fôre dyr etter forskriften, så skaper rådyra problem i form av større beiteskader i private hager og på kirkegården enn hva som ville vært tilfelle uten foring. Dette er trist for de som bruker både tid og penger på blant annet gravpynt.

Håper dette kan respekteres.