Endring av kjøremønster og andre sikkerhetstiltak ved kulturskolen

Kommunen er opptatt av trafikksikkerhet for små og store innbyggere. I høst vil vi iverksette sikringstiltak for å trygge de myke trafikantene ved kulturskolen.

Det vil bli endret kjøremønster, nedsatt hastighet, fartsdumper og adskilt gangveg mellom kulturskolen og elva. For å få til dette, må parkeringsplassene ned mot elva fjernes. Parkeringsarealene ved hallen kan brukes som tidligere.

Vi håper at alle vil kjøre aktsomt i området framover og særlig i den mørke årstiden, slik at alle kan ferdes trygt inn og ut av kulturskolen.