Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde - Offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde ut til offentlig ettersyn. Planforslaget inneholder areal til startpunkt for Langsua nasjonalpark og vil føre til endring av deler av eksisterende plan.

Planforslaget kan sees ved henvendelse til Servicekontoret på Bruflat, eller her på kommunens nettside i perioden 24.2.2023 t.o.m. 19.4.2023.

Oversiktskart (PDF, 10 MB)
Planbeskrivelse Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde  (PDF, 3 MB)
Plankart Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde (PDF, 153 kB)
Reguleringsbestemmelser Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde (PDF, 61 kB)
ROS - analyse Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde (PDF, 81 kB)
Saksframlegg - Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde (PDF, 80 kB)
Vedlegg - Startpunkt Lenningen - innspill til endring av reguleringsplan (PDF, 2 MB)

 

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 19.4.2023.