Engasjement om godt skoletilbud i Etnedal

Etnedal kommune har fått inn mange innspill til planen for befolkningsutvikling. Det setter vi stor pris på. Det er spesielt gledelig å se at også ungdomsrådet har engasjert seg i saken – det er jo særlig de unges stemme vi ønsker å høre i dette arbeidet.

Klikk for stort bilde 

Ungdomsrådet har naturlig nok kommet med innspill som gjelder skoletilbudet. I den forbindelse har de uttrykt bekymring for at elevene ikke i tilstrekkelig grad blir forberedt til videregående opplæring (artikkel i avisa Valdres 11.02.) . Dette er et svært viktig tema som også skoleeier er opptatt av – vi ønsker at våre elever skal være best mulig rustet for videregående skole og for arbeidslivet. Heldigvis viser resultater fra Etnedal skule at vi har kommet svært langt i dette arbeidet. På KS sitt kommunebarometer for 2019 ligger Etnedal i det øvre sjiktet med en 66. plass blant alle landets kommuner når det gjelder grunnskoleopplæring. De siste tre årene har elevene i Etnedal gjennomsnittlig 43,5 grunnskolepoeng. Landsgjennomsnittet i samme periode er 41,7. Det gir oss som skoleeiere trygghet for at de ansatte på skolen legger ned en stor innsats for å gjøre våre elever godt rustet for videregående opplæring. Og dette arbeidet skal vi fortsette med. Det er gledelig å høre at ungdomsrådet ønsker at noen elever i større grad kan og bør få tilbud om faglige ekstrautfordringer før de går over i videregående skole. Vi tar med oss dette og de andre innspillene i det videre arbeidet.