Etnedal godkjent som trafikksikker kommune

Den 17. oktober var Trygg Trafikk i Etnedal for en gjennomgang av kommunens arbeid med trafikksikkerhet. Ansatte fra flere enheter, hovedverneombud og kommuneledelsen informerte om det praktiske arbeidet med trafikksikkerhet, rutiner og dokumentasjon. Etter gjennomgangen kunne Trygg Trafikk gratulere Etnedal kommune med godkjenning som trafikksikker kommune.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hvordan en trafikksikker kommune skal arbeide. De understreker at det å bli godkjent ikke betyr at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Rådmann Kai Egil Bachér uttalte at han er stolt av de ansatte som leverer systematisk og godt forebyggende arbeid på området.