Etnedal jobber godt sammen for barn og unge på tvers av instanser.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart. Etnedal har som eneste Valdreskommune startet et tverrfaglig team der barn og unges utfordringer blir fanget opp tidlig, og det blir satt i gang tiltak omgående.

Klikk for stort bilde 

Små barn er avhengige av at andre tar deres behov på alvor, og ser og forstår de ledetrådene de legger ut, enten det er biologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller andre signaler. Det å ha et tverrfaglig innsatsteam som møtes én gang i måneden sikrer tidlig oppdagelse av utviklingsrisiko, og barnet kan henvises til riktig tjeneste med relevant kompetanse på et tidlig tidspunkt. Utfordringen for den enkelte tjeneste i kommunen kan være å vite når de står overfor et barn og en familie som trenger oppfølging. I innsatsteamet får vi tidlig avklart hva behovet er, om det skal jobbes videre i tjenesten med diverse tiltak, eller om tiden er inne for å henvise videre. I stedet for å vente og se om det går over, får barnet tidlig oppfølging av sine behov, og tjenestene rundt barnet blir samordnet. I møtene deltar i tillegg til de lokale medlemmene også folk fra barnevernet, BUP og PPT-tjenesten. En av de største fordelene ved å etablere et slikt innsatsteam er at alle i teamet får økt kompetanse ved å samhandle på denne måten. Vi hadde vårt første møte i januar, der vi startet med å utvikle rutiner for teamet. Å strukturere helseteamet har vært mye av jobben innledningsvis, og den jobben var nødvendig, sier Tine Anette Gulbrandsen Bjørnødegård og Wenche Kristianslund. Så langt er fem saker behandlet i teamet.