Feil i fakturaer fra kommunen

Onsdag 17.08.2022 ble det sendt ut fakturaer for barnehage, SFO og pleie- og omsorgstjenester. Disse fakturaene har dessverre blitt feil, og er sendt ut med bakgrunn i grunnlag fra 2012.
Dette har gjort at flere har fått feil faktura, og noen har også fått fakturaer de ikke skal ha. Torsdag 18.08.2022 er disse fakturaene kreditert hos økonomiavdelingen, slik at fakturaen som er sendt ut 17.08.2022 kan sees bort fra.

Det er sendt ut nye fakturaer knyttet til barnehage, SFO og pleie- og omsorgstjenester tirsdag 24.08.2022, og det er disse fakturaene som er gjeldende.

Vi beklager de ulempene dette har medført!