Folkemøte - restaureringstiltak i Etnavassdraget

Klikk for stort bildeFylkesmannen i Innlandet, Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Etnedal kommune, Nordre Land kommune og Etna grunneierlag inviterer til folkemøte onsdag 04. november kl. 19.00 i Lokstallen, Dokka

Dokkadeltaet våtmarkssenter laget en mulighetsstudie for Etnavassdraget med forslag til mulige restaureringstiltak som kan gjennomføres i vassdraget. I den forbindelse inviterer vi til folkemøte for å informere om mulige tiltak, men vi håper spesielt å få mer informasjon om elva fra de som har best kjennskap til den. Vi vil også være tilgjengelig samme dag i våre lokaler i Gamlevegen 84 på Odnes fra 12.00-15.00 for de som ønsker å snakke med oss individuelt.

Vi ønsker særlig informasjon om følgende saker:

  • flom, flommerker og om hvordan flommen eventuelt har endret seg
  • steder hvor dere har observert erosjon langs elvekanten, innskjæring av elvebunnen, eller sedimentdeponeringer og hvordan alt dette eventuelt har endret seg
  • bunnforhold og -materiale (kornstørrelse) i elva og eventuelle endringer
  • tiltak i og ved elva, for eksempel løpsendringer, forbygninger eller grusuttak

Også all annen informasjon knytta til elva kan være nyttig. Alle oppfordres til å ta med seg dokumenter eller bilder knyttet til Etnavassdraget, særlig gamle bilder.

Program:
19.00 – Velkommen ved ordfører Ola Tore Dokken
Bli kjent runde og «Check-in“. Alle som ønsker sier kort noe om hvorfor de har kommet.
19.20 – Innledning ved Fylkesmannen i Innlandet og NVE
19.30 – Vi «Dykker ned i Etna». Hydrolog Peggy Zinke forteller om elvas vannforhold, løpsformer og løpsutvikling.
20.00 – Status i prosjektet og gjennomgang av foreslåtte tiltak i Etna, ved Dokkadeltaet Våtmarkssenter.
20.20 – Plenum: Dialog rundt foreslåtte tiltak. Tilhørerens ønsker for elva, og tilbakemelding på tiltak. Vi ønsker også å få informasjon om elva.
21.30 – avslutning

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde


Les mulighetsstudie for Etna på Dokkadeltaet sine hjemmesider.
https://dokkadeltaet.no/1128/mulighetsstudie-etna

Alle er velkommen!

post@dokkadeltaet.no
Tlf: 61 10 00 20

På møtet tas nødvendige koronahensyn:

  • Alle spriter hendene inne i gangen på Lokstallen før de går inn i møtelokalet
  • Hold minst 1 meter avstand
  • Ikke kom på møtet hvis du har symptomer eller er syk
  • Alle skriver seg på møteliste med navn og telefonnummer pga. eventuell smittesporing
  • Ingen servering