Forslag på meddommere til Valdres tingrett

I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn.

Valgnemnda er tildelt oppgaven med å foreslå meddommere til Valdres tingrett for kommunestyret.

Valgnemnda har foreslått følgende meddommere for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024:

Kvinner:

Menn:

Anne Flugstad Øistuen

Arve Bergsbakken

Allic Lunde Nermoen

Håvard Telstø

Marlyn Solhaug Bergeid

Viggo Byfuglien


Enhver som har noe å innvende mot forslaget må melde det til kommunen innen 28. mai 2020.
Melding sendes postmottak@etnedal.kommune.no