Forslag til meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

Etnedal kommune skal velge 2 meddommere, 1 kvinne og 1 mann, til Eidsivating lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024.

Forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.
Enhver som har noe å innvende mot forslaget oppfordres til å melde dette til kommunen innen 24.6.2020.

Valgnemndas forslag til kommunestyret:
Toril Grønbrekk og Vegar Storsveen