Fylkesveg 2442 i Etnedal rustes opp

Fylkeskommunen er i gang med vedlikehold av fylkesvegen mellom Smiugard og Oppsjøen. Flere stikkrenner skal skiftes ut. På strekningen Smiugard – Lenningen blir det grøfterensk.

Opprensking av grøftene er alt i gang. Arbeidet med å skifte stikkrenner starter mandag 26. september.

Jarle Brattrud  

Arbeid på dagtid

Det er Brødrene Dokken AS som skal utføre arbeidet for fylkeskommunen. De kommer i hovedsak til å jobbe fra klokka 07 om morgenen til klokka 19 om kvelden mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

- Når entreprenøren skifter stikkrenner, må vegen graves helt over, og da må den stenges for trafikk. Fylkesvegen kan derfor bli stengt i perioder på inntil to timer, hver gang ei stikkrenne blir skiftet ut, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune.

Arbeidet med å skifte stikkrenner vil vare til ca. 27. oktober.

Lite trafikk på hverdager

I visse tilfeller kan det bli aktuelt å arbeide og å stenge vegen etter klokka 19, de dagene anleggsarbeidet foregår.

- Vi forsøker å tilpasse gravearbeidet og skape minst mulig ulemper for trafikantene. Derfor stenger vi vegen mens det er minst trafikk. I de periodene vegen blir stengt, setter entreprenøren opp skilt ved Smiugardskrysset og Oppsjøkrysset for å varsle trafikantene, sier Ødegård.

Fylkeskommunen har satt av ca. en millioner kroner til disse tiltakene på fylkesveg 2442.

2022-09-21 Fv 2442 delvis stengt Lenningen (PDF, 77 kB)