Gjerder og fritidsbebyggelse

Det er sommer og høytid for beitedyr i utmarka, og mange ønsker å skjerme sine hus og hytter mot disse.

Kommunen er kjent med utfordringene mellom fritidsbebyggelse og beiting, men viser til plan og bygningsloven og gjeldende arealplaner som regulerer hvor og hvordan det kan settes opp gjerder.

Ønsker du å sette opp et gjerde er det viktig at du sjekker reguleringsbestemmelsene  som gjelder for din eiendom. Disse kan variere fra område til område.

Reguleringsplaner og –bestemmelser kan du finne på www.valdreskart.no, ved å velge «Arealplaner».

Viser ellers til Saksforskriften (SAK 10), § 4-1 – Tiltak som ikke krever søknad om tillatelse:

https://dibk.no/byggeregler/sak/2/4/4-1/

Her er litt informasjon om gjerdehold, beitebruk:

https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-natur-og-miljo/jordbruk/beitebruk/