Har du behov for omsorgsplass når det er ferieavvikling i barnehagen? Kommunen forlenger søknadsfristen til 10. juni.

Eventyrskogen barnehage stenges i perioden 6. juli - 2. august for å gjennomføre lovpålagt ferieavvikling på en smittevernmessig forsvarlig måte. Kommunen tilbyr i denne perioden omsorgsplasser til foresatte med samfunnskritiske funksjoner og til utsatte barn/barn med særskilte behov. Regjeringen har oppdatert kriterier for samfunnskritiske funksjoner, se mer informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Klikk for stort bilde 

Søknad om omsorgsplass sendes til kommunalsjef Gabrielle Becker (https://bit.ly/36T9Lbf ).
Vi ber om at du skriver begrunnelse for behov for omsorgsplass og hvilke dager du har behov for plass.