Høring - Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang er nå lagt ut på høring.

Det er utarbeidet et forslag til en lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, som vil gjelde for kommunene  Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang

Les mer på Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS sin hjemmeside her.