Høring – nye vegnavn i Etnedal

Navnekomitéen i Etnedal har i møte den 13.03.20 vedtatt å legge følgende nye vegnavn ut til høring:

Gamle fv. 251, inkludert Lunde bru - Lundebruvegen
Reguleringsplan Synnfjellfoten II, mulig ny parsell 1 - Fjellstørrvegen
Reguleringsplan Synnfjellfoten II, mulig ny parsell 2 - Blokkebærvegen
Reguleringsplan Synnfjellfoten II, mulig ny parsell 3 - Dvergbjørkvegen
Reguleringsplan Synnfjellfoten II, mulig ny parsell 4 – Fjellrappvegen
 

Det er også foreslått navn på reguleringsplan for kommunalt vannforsyningsanlegg på Lenningen – Lenningen vassanlegg.

Eventuelle innspill/kommentarer til foreslåtte vegnavn sendes skriftlig til Etnedal kommune,
Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller på epost til postmottak@etnedal.kommune.no.
Frist for å komme med innspill er 25.mai.