Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning. Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/frist-for-tilskudd-til-skogplanting-1.-september/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost