Hytteeierundersøkelsen 2019

Etnedal kommune har i løpet av vinteren 2019 gjennomført en hytteeierundersøkelse blant annet i forbindelse med en plan for befolkningsutvikling, som skal vedtas av kommunestyret før sommeren. Målet med den nye befolkningsutvilkingsplanen er å finne gode tiltak for å oppnå målet om befolkningsutvikling. Undersøkelsen bidrar også til å gjøre kommunen i bedre stand til å nå et mål i kommuneplanens samfunnsdel om at hytteeiere skal trives så godt på hytta at de oppholder seg der mest mulig. Det kom inn 320 svar på undersøkelsen, og kanskje du er en av de som har svart?

Klikk for stort bilde 

Resultatene fra spørreundersøkelsene finner du nå her på våre hjemmesider, og kommunen vil ta med seg alle svar videre til kommunestyret slik at politikerne i kommunen kan finne de gode tiltakene som skal til for å nå målene i årene som kommer.

I undersøkelsen fremgår det at 50% av de som har svart på hytteeierundersøkelsen ønsker seg bredbåndstilknytning på hytta, 33 % ønsker seg el-bil hurtiglader på Bruflat, og 45% forteller om andre ønsker som blant annet innlagt strøm, tilknytning til offentlig vann og avløp, bedre veier, ivaretakelse av naturen, mer oppfølging av løyper og stier og mindre eiendomsskatt.

90% av de som har svart på undersøkelsen forteller at de ikke vurderer å flytte arbeidsplassen eller deler av den til kommunen dersom det blir tilrettelagt for dette, og 94% svarte at de heller ikke har vurdert å melde flytting til Etnedal. Mange forteller at flytting ikke er aktuelt på grunn av jobbsituasjon, barn og sosialt nettverk i hjemkommunen.

Av de som har svart har 121 personer vært i kontakt med kommunen det siste året, og stort sett kontakten vært med servicetorget, plansak eller byggesak. Da er det gledelig å se at 72% gir karakteren 4 eller bedre av 5 mulige på hvor fornøyd du var med tjenesten du fikk. Gjennomsnittlig svar ble 3,8.

Kommunen tar med seg svarene videre i arbeidet, og ønsker å takke alle som har bidratt for svar! Tusen takk!