Influensavaksinering i Etnedal kommune sesongen 21/22

Årets vaksinering vil foregå på gamle kafeen på Bruflat.

Tirsdag den 12.10.21 kl 15.00-18.00 og torsdag den 21.10.21 kl 15.00-18.00.

Ring legekontoret tlf 61121330 mellom kl 08.00 og 15.00 i god tid på forhånd for å registrere deg.

Alle som ikke har frikort tar med kr 50.-

Om influensavaksine:

 • Koronavaksine beskytter ikke mot "ordinær" influensa
 • Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot koronavirus. Tilsvarende vil vaksine mot koronavirus ikke beskytte mot influensasykdom.
 • Influensavaksinen har begrenset varighet, blant annet fordi virusene stadig utvikler seg. Tok du influensavaksine i fjor, må du derfor også ta vaksine i år for å oppnå beskyttelse mot influensa.

Vaksinering av risikogrupper:

 • Beboere i sykehjem som er 65 år eller eldre: Fluad, forsterket med adjuvansen MF59. Vaksineres på Etnedalsheimen.
 • Vaksinering i regi av fastleger vil sesongen 2021/2022 organiseres slik: Vaksineringen vil i år foregå på gamle kafeen på Bruflat.

Egenandel  for den som vaksineres er på kr 50. For personer med frikort vil vaksinering være gratis. Vaksinen kan også gis i forbindelse med øvrig konsultasjon ved legekontoret.

Dato for influensavaksinering: Tirsdag den 12.10.21 kl 15.00-18.00 og torsdag den 21.10.21 kl 15.00-18.00

Se oversikt over risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon

Vaksinering av øvrige målgrupper

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine.
  Denne gruppen kan få vaksinen gratis.
 • Svinerøktere/andre med nær kontakt med levende griser. Arbeidsgivere må selv stå for utgifter til vaksineringen.
 • Etnedal kommune tilbyr  ansatt helsepersonell og ansatte i skole og barnehage gratis vaksine.
  • Helsepersonell på Etnedalsheimen og i Hjemmetjenestene: vaksinering på torsdager når det er lege tilstede på Etnedalsheimen.
  • Øvrig helsepersonell, lærere og barnehagepersonell bes om å komme innom på helsehuset for å få vaksine mandager, tirsdager eller onsdager mellom kl 14.00 og 15.00  fra den 13.10 og utover.

Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.