Informasjon fra kriseledelsen 20.11 kl 19.00

Røde Kors er tilgjengelig på Bruflat.

Brannvesenet er også på Bruflat, de kan hjelpe med vann.

Legevakt: 116117.

Etnedal kommune kan nås på sms til 48222223.

Vi har oppsøkt hjemmeboende med behov for bistand, men ta gjerne kontakt med kommunen dersom du vet om noen vi ikke har nådd eller om det er noen som har behov for hjelp.


Tusen takk til alle dere frivillige som stiller opp!