Informasjon fra Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR IKS)

Klikk for stort bildeValdres brann- og redningstjeneste IKS ønsker å informere om at det har blitt vedtatt en ny forebyggendeforskrift, gjeldende fra 1. januar 2016, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging. Pliktene til feiing og boligtilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og hyppighet er endret. I tillegg har fritidseiendommer blitt innlemmet i vårt arbeid.

Særlig om fritidsboliger:
Fritidsboliger er innlemmet i ny forskrift som vi skal utføre feiing og boligtilsyn med. Dette innebærer at for eksempel hytter og setre ikke lenger er unntatt. VBR IKS vurderer behovet for hyppighet og utførelse knyttet til fritidsboliger, og selve utførelsen av feiing og tilsyn med fritidsboliger er under planlegging med oppstart i 2019.

 

Link til mer informasjon:
https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/feiing-og-tilsyn/