Informasjon om omsorgstilbud til barn hvor begge foresatte jobber i kritiske samfunnsfunksjoner:

Omsorgstilbud til barn hvor begge foresatte jobber i kritiske samfunnsfunksjoner blir gitt i skole og barnehage fra og med mandag 16.03.2020.

Vi ber om at alle foreldre følger med på Schooler, aktuelle facebookgrupper og Mykid, da disse kanalene brukes for å gi informasjon fra barnehage og skole.

Dersom det oppstår behov for omsorgstilbud for barn hvor begge foresatte jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, som ikke har meldt inn sitt behov pr i dag, kan dette fortsatt meldes fra til:
Gabrielle Becker – 48 22 22 23
e-post gabrielle.becker@etnedal.kommune.no