Innbyggerne i Etnedal savner kafétilbudet på Bruflat!

Etnedal Etnedal kommune har ledige lokaler til kafédrift i kommunehuset på Bruflat. Vi søker leietaker som har lyst til å etablere egen virksomhet i lokalene. Lokalet leies ut til gunstige betingelser, og Etnedal kommune er også positive til å bidra økonomisk til etablering av dette tilbudet.

Har du lyst til å drive egen virksomhet, send en henvendelse til postmottakt@etnedal.kommune.no der du kort beskriver hvordan du ser for deg driftskonseptet for en slik virksomhet.

For ytterligere spørsmål eller opplysninger, kontakt rådmann Kai Egil Bachér, tlf. 9085 2079
eller e-post kai.egil.bacher@etnedal.kommune.no

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Vi ser fram til å høre fra deg!