Jordarbeiding og gjødsling - velkommen til kurs!

Klikk for stort bildeNLR, VNK og landbrukskontora i Valdres byr inn til kurs, med vekt på jordarbeiding og gjødsling og økonomi tilknytta dette.Det blir ei kursrekke med tre samlingar, som vert gjennomført på tre ulike stader i Valdres.

Sjå fullt program:

https://www.valdres.no/nyheter/2019/2/18/god-okonomi-med-bedre-agronomi-a3370

Det er ikkje nødvendig å fylgje alle tre samlingar på den same staden. Kursa blir like på kvar stad, og det er høve til å melde seg på den staden der tidspunktet passar best.

Vi vonar på godt oppmøte, med fokus på tema vi meiner er avgjerande for god driftsøkonomi i både plante- og husdyrproduksjon.