Kartlegging av private avløpsanlegg

Etnedal kommune skal i løpet av sommaren 2020 kartlegge alle private avløpsanlegg i kommunen. Dette er i samband med Handlingsplan for oppfølging av private avløpsanlegg, som skal tilrettelegge for planlegging og gjennomføring av tilsyn frå 2021.

Kartlegginga blir gjennomført samtidig som retaksering av eigedommane i samband eigedomsskatt. Varsel om dette blir sendt ut på førehand av synfaringa.