Kommunal planstrategi 2020-2024 - Varsel om oppstart

I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 har Etnedal kommune startet arbeid med planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte drøfting av kommunen sine strategiske valg innen samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og planbehov og -prioritering.

Klikk for stort bilde 

Dersom du har innspill til planstrategien, kan du sende disse til kommunen innen 1. april 2020. Bruk gjerne e-post: postmottak@etnedal.kommune.no