Kommunedelplan for klima og energi 2024-2034 - 1. gangs offentlig ettersyn

Kommunestyret i Etnedal behandlet i møte 23.11.2023, sak 122/23, forslag til kommunedelplan for klima og energi. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget kan ses ved å klikke på lenken under eller ved henvendelse til Servicekontoret på Bruflat i perioden 17.01.2024 t.o.m. 01.03.2024.

Kommunedelplan for klima- og energi - 1.gangs behandling (PDF, 36 kB)

Kommunedelplan for klima- og energi 16.01.2024 (PDF, 2 MB)

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Frist for uttalelser er 01.03.2024

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om foreliggende planforslag torsdag 8.2.2024 kl. 18:00. Møtet avholdes på kommunestyresalen hos Etnedal kommune. Det bes om at påmelding gjøres til servicetorget på telefon 61 12 13 00 senest 7.2.24.