Kommuneplanens arealdel 2019-2029 - Kunngjøring av 2. gangs offentlig ettersyn

Klikk for stort bildeKommunestyret i Etnedal behandlet i møte 20.06.19, sak 54/19, endret forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2029 etter 1. gangs offentlig ettersyn. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget med endringer vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

Revidert forslag til kommuneplanens arealdel er tilgjengelig for gjennomsyn på kommunens servicetorg/bibliotek, og her på kommunens nettside i perioden 26.06.19-23.08.19.

Eventuelle uttalelser/merknader til revidert planforslag sendes skriftlig til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller på epost til postmottak@etnedal.kommune.no, og må være sendt senest 23.08.19