Kommunestyremøte 21.februar

Kommunestyremøtet 21. februar avholdes i Etnedalshallen. Da teknisk utstyr for direktesending av kommunestyremøtene er koblet opp i kommunestyresalen, vil dessverre ikke dette møtet sendes direkte eller bli publisert i etterkant.