Konkurranse!

Lyng 2 - Klikk for stort bilde Sitt du med eit fint bilete eller to av naturen og dyrelivet i Etnedal?
Etnedal kommune utarbeidar i desse dagar eigen kommunedelplan for naturmangfald og ynskjer å bruke dyre- og naturbilete i frå Etnedal i planen.

Har du lyst til å bidra?

Einaste kriteriet er at biletet er teke i Etnedal.
Det blir trekt ut ein tilfeldig vinnar av ein fin premie blant bidraga som kjem inn.
Vinneren trekkes fredag 14.desember.

Send inn bildeforslag til e-post: Kari-Elin.Saglien@etnedal.kommune.no