Kontakt med NAV Valdres som følge av tiltak mot korona smittefare

NAV Valdres følger råd fra Folkehelseinstituttet og instrukser som skal bidra til å hindre smittespredning i samfunnet. Som følge av dette vil all kontakt med brukere foregå pr telefon eller digitale løsninger så lenge dette pågår. Nord-Aurdal Kommune har stengt Rådhuset for besøkende, og NAV-kontoret er også fra i dag stengt for fysiske møter. De fleste av våre veiledere jobber nå fra hjemmekontor. NAV har kommet langt i digitaliseringen av ulike tjenester. Vi er derfor godt rustet til å ivareta brukerne også i slike unntakssituasjoner som nå.

NAV logo - Klikk for stort bilde 

Alle som mottar løpende ytelser og stønader fra NAV vil få dem utbetalt som normalt.

Sosialhjelp/ nødhjelp

Søknadsskjema for sosialhjelp/nødhjelp er tilgjengelig på Nav sine hjemmesider. Vi har også hengt opp en kasse ved utgangsdøren på Rådhuset på Fagernes, der publikum kan finne søknadsskjema. Når man har fylt ut søknaden, kan den legges i postkassen ved siden av.

Vi har godt fungerende eksisterende rutiner for å håndtere nødhjelp utenom den ordinære åpningstiden for drop-in, og dersom man ikke kan levere søknad i postkasse. Disse rutinene vil også gjelde i den situasjonen vi nå er i: Personer som akutt kommer i en nødsituasjon som gjør at de står uten bolig eller penger til mat, kan ringe 5555 3333 og oppgi at det er en nødsituasjon. Da vil våre veiledere få melding og ta kontakt. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan regne med at nødhjelpssøknader som mottas etter kl 1200 blir behandlet samme dag.

Oppdatert info 16.03.2020

Innbyggerne i Valdres kan nå søke sosialhjelp digitalt:

NAV Valdres er fra 16. mars påkoblet Digisos, og brukere kan dermed søke sosialhjelp digitalt hos oss.

Digital søknad finner du på nav.no. Velg «Hva er din situasjon» og deretter «Trenger du økonomisk sosialhjelp?» og «søk om økonomisk sosialhjelp». Du må kogge deg inn med elektronisk ID; BankID, Buypass eller Comfides. Når du er logget inn, fyller du ut søknad etter instruksjonene på skjermen.


Ekstraordinære tiltak i forbindelse med korona-situasjonen:

Da det kan være vanskelig å komme gjennom til NAV Kontaktsenter (5555 3333) har vi opprettet et nødnummer for brukere som har akutt behov for nødhjelp: 9247 2720.

Vi er tilgjengelig på dette nummeret kl 0900 – 1100 hverdager.
Skal kun benyttes for akutt sosialhjelp (nødhjelp til mat eller livsnødvendige medisiner/ behov for akuttbolig).

Vi har også opprettet et eget nummer for arbeidsgivere: 4820 5712.
Vi er tilgjengelig på dette nummeret kl 1000 – 1400 hverdager.
Først og fremst for å håndtere spørsmål rundt permitteringer.

Det er viktig at numrene bare brukes til de henvendelser som de er ment for!