Kulturminneplan for Etnedal 2019 - 2025 på høring

Kulturminneplan for Etnedal 2019 - 2025 ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn. Frist for å levere merknader til planforslaget er 20. februar 2019. Eventuelle merknader vurderes tatt inn i planforslaget som legges fram for ny behandling i kommunestyret. Planforslaget kan leses her: Kulturminneplan på høring
Merknader sendes Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal eller postmottak@etnedal.kommune.no.

Klikk for stort bilde