Kunngjøring – dispensasjon fra gjeldende arealplan ifm etablering av midlertidig bru over Etna - offentlig ettersyn.

Foramnnskapet vedtok i møte den 03.07.2018, i saksnr 13/18, å legge forslag til dispensasjon far gjeldende arealplan ut i forbindelse med etablering av midlertidig bru over ETNA ut til offentlig ettersyn. I tråd med plan- og bygningsloven kap. 12 legges planen ut til høring i 4 uker med høringsfrist 01.08.2018.

Planforslaget er også lagt ut på servicetorget i kommunen.

Merknader til planforslaget må begrunnes og sendes skriftlig til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal eller til e-post: postmottak@etnedal.kommune.no.