Ladeinfrastruktur for elbil.

Enova har utlyst en konkurranse som skal bidra til etablering av ladeinfrastruktur for elbil. På grunn av konkurransekriteriene er det ikke aktuelt å søke for Bruflatområdet. Bruflat ligger nærmere eksisterende lader enn 15 kilometer og er derfor ikke kvalifisert for å søke.
Store deler av Etnedal er kvalifisert for å søke. Støtten som tilbys virker veldig god og kommunen ønsker derfor å informere potensielle søkere blant lokalt næringsliv om ordningen. I lenken nedenfor finner du mer informasjon om konkurransen.

Les om konkurransen her: