Lenningen-midlar 2020

Klikk for stort bilde 1. oktober er fristen for å søkje om Lenningen-midlar. Prosjekt som får støtte er konkrete, allmennyttige, trivselsfremjande og prosjektbaserte. Lag, organisasjonar, bedrifter og andre kan søkje.

Kriteria for midlane finn du her:
ttps://www.etnedal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/
Lurer du på noko, ta kontakt med kulturkonsulent Nina E. Grønbrekk.
E-post: Nina.Espeseth.Gronbrekk@etnedal.kommune.no eller tlf: 61 12 13 45