Nå kan du søke om kulturmidler

Lag/foreninger og privatpersoner med kultur, idrett og fritid som hovedmål for sin virksomhet, og som helt eller delvis arbeider innenfor kommunens grenser kan søke om kulturmidler.

Driften må foregå på ideelt grunnlag. Søkere som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom vil bli prioritert.  Det vil også vektlegges om laget/organisasjonen tilrettelegger sine aktiviteter for medlemmer med spesielle behov og for integrering av fremmedkulturelle. Utvidet formannskap vedtar fordelingen etter innstilling fra henholdsvis Etnedal idrettsråd og Etnedal kulturråd. Elektronisk skjema finnes her: søknadssenter/skjema, du får også søknadsskjema på servicekontoret.

Søknadsfrist,  1. april 2018