Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

Klikk for stort bildeI regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier".

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/