Nedsatt aksellast på Svilosvegen fra 29.04.2022

Fra 29. april vil det bli nedsatt aksellast til 6 tonn på Svilosvegen for strekningen fra fv 251 og inn til Gjørma (kryss mot Bakkebygda). Dette blir gjeldende i teleløysingen.

 Skilt vil stå oppe i gjeldende periode.