Norkart informerer om datainnbrudd – persondata på avveie

NORKART logo Norkart  Norkart informerer på sine nettsider at selskapet 5. mai ble oppmerksom på datainnbrudd i en av selskapets søketjenester. Situasjonen håndteres av Norkart som også holder kontakten med sine kunder.

Kontakt Norkart dersom du trenger hjelp eller har spørsmål i anledning saken, se kontaktinfo lenger ned i artikkelen. 

Pressemelding fra Norkart om datainnbrudd – persondata på avveie

Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester.

Innbruddet i søketjenesten ble avdekket 05.05.22 kl 13:12. Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten utbedret kl 13:29 – samme dag. Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår.

Ukjente aktører utnyttet en sårbarhet i en søketjeneste som henter kopidata fra Norges offisielle eiendomsregister. Fra søketjenesten ble informasjon lastet ned av uvedkommende. Sårbarheten skyldtes en feil i konfigurasjonen av brannmur for søketjenesten, som ga uautorisert tilgang til tjenesten.

Selv om hendelsen ble raskt avdekket, kan uvedkommende ha tilgang til informasjon om deg. Informasjon som navn, adresse og fødselsnummer for tidligere- og eksisterende eiere samt festere og eiere av boretter er berørt. Personer med fortrolige adresser og/eller skjermede bygg er ikke omfattet av hendelsen.

Norkart har ikke holdepunkter som tilsier at overnevnte opplysninger er forsøkt misbrukt. Allikevel ønsker Norkart å oppfordre til ekstra årvåkenhet spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri. Norkart minner om Datatilsynets råd for å unngå misbruk av personopplysninger som du finner på deres nettsider.   

Kontaktinfo Norkart

Dersom du trenger hjelp eller du har spørsmål i anledning saken, hjelper Norkart deg på tlf 67 55 14 00 eller e-post info@norkart.no

Norkarts personvernsansvarlige kan også nåes på personvern@norkart.no.

Henvendelser fra media kan rettes til administrerende direktør Leif Arne Brandsæter, tlf 412 18 108 eller e-post leibra@norkart.no.

Norkart beklager situasjonen til alle berørte. 

Kommunen benytter kartløsninger fra Norkart

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister og inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Hjemmelshaverinformasjon som ligger i grunnboka, er også en del av dette registret. Det er Kartverket som har ansvar for drift og forvaltning av matrikkelen og Etnedal kommune er brukere av denne informasjonen på lik linje med andre offentlige etater. Informasjon om hjemmelshavere (dvs. den eller de personer som er tinglyst som eier av en eiendom) brukes i saksbehandling og da spesielt i forbindelse med varsling både i plan- og byggesaker eller ved utbygging av vann-/avløpsnett. 

Kommunen har også rollen som lokal matrikkelmyndighet. Våre saksbehandlere utfører klarlegging av eiendomsgrenser, tildeling av nye adresser og registrering av nye bygg. I dette arbeidet bruker vi kartløsninger fra Norkart. 

Data som ligger i eiendomsregisteret er lagret hos Kartverket, men alle våre fagsystemleverandører har en lokal kopi av matrikkeldatabase. Informasjon om hjemmelshavere er godt integrert i fagsystemene og brukes i en del tjenester, eksempel på en sånn tjeneste er eNabovarsel hos Norkart. 

Det er veldig beklagelig at en av våre systemleverandører opplever at persondata er kommet på avveie. Vi håper selvfølgelig at dette ikke får uheldige konsekvenser for våre innbyggere.