Nye besøksregler fra 02.06.20. for Etnedalsheimen og omsorgsboliger med heldøgns tilsyn:

 • Dørene er fortsatt låst for å forebygge smittespredning.
 • Besøk må avtales med avdelingen.

Vaktrom: 61121375

Kroken:   61121388

 • Besøket bør fortsatt fortrinnsvis være utendørs, men kan avholdes inne på pasientens/beboers rom. Besøket skal ikke oppholde seg i fellesarealene.
 • Inne: Inntil to voksne besøkende (over 16 år) hver gang.
 • Ute: Inntil fire besøkende hver gang. 
 • Personell møter besøkende ved inngangen. Ved planlagt utebesøk følger personalet pasienten/beboer ut.
 • Forsøk å holde minimum en meters avstand til den du besøker. 
 • Besøkende kan ha med mat, drikke, gaver og blomster.
 • Håndhygiene utføres ved ankomst og etter besøket, også ved besøk utendørs
 • Avdelingene fører besøksprotokoll jmf. Nasjonale retningslinjer.  
 • Besøkende som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sannsynlig eller bekreftet smittet med covid- 19, kan ikke komme på besøk.
 • Dersom du får covid-19 symptomer etter at du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing.