Nye vegnavn ut på offentlig høring.

Kommunevåpen Etnedal - Klikk for stort bilde I forbindelse med godkjenning av flere reguleringsplaner i kommunen, er det behov for å fastsette noen nye vegnavn innenfor disse områdene.

 

Navnekomitéen i Etnedal har i møte den 15.08.18 vedtatt å legge følgende nye vegnavn ut til offentlig høring:

Flatlandshøgde               (parsell 1, reguleringsplan Flatland)
Flatlandslie                       (parsell 2, reguleringsplan Flatland)
Rypesvingen                     (parsell 1, reguleringsplan Graneistølen)
Øvre Graneistøllie         (parsell 2, reguleringsplan Graneistølen)
Nerre Graneistøllie       (parsell 3, reguleringsplan Graneistølen)
Granlundvegen               (reguleringsplan Granlund)
Bergsletta                          (reguleringsplan Midtberg)
 

 

Frist for å komme med innspill og kommentarer settes til 1.oktober.

Eventuelle uttalelser skal være skriftlig, og sendes til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller på epost til postmottak@etnedal.kommune.no.

 

Eventuell spørsmål kan rettes til Siv Byfuglien.