Nytt verktøy for en søppelfri kommune

Rødkløver - Klikk for stort bildeHold Norge rent vil gjøre det så enkelt som mulig for kommuner som vil bidra i kampen mot forsøpling. Derfor har vi samlet en rekke tiltak mot forsøpling og informasjon om problemet i en ressursbank som vi oppfordrer kommunene til å bruke.

Ressursbanken ligger her: https://holdnorgerent.no/kommuner/

Bli med på høstens store ryddedugnad
Hold Norge Rent Arrangerer nasjonal ryddedugnad 16. – 22. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen som er lørdag 21. september. Det er viktig å rydde på høsten før snøen kommer, og for å forhindre at avfall ligger igjen før hekkesesongen neste vår.
Mer informasjon finner du her: https://holdnorgerent.no/hold-hosten-ren/

Bli distributør/bestill ryddepakker
Bidra til å gjøre det enkelt for frivillige å rydde i sine nærområder ved å bli distributører av ryddepakker! Da sender Hold Norge Rent dere sekker, poser, hansker og informasjonsmateriale som dere kan dele ut gratis til de som rydder. Dere vil også da få et eget punkt i Ryddeportalen.no som viser hvor frivillige kan hente utstyr.
Bli distributør her: https://holdnorgerent.no/skjema-distributorer/

Refusjonsordningen åpner 1. september
Straks åpner Refusjonsordningen for søknader for alle som har hatt utgifter til frivillig opprydning av marint avfall. Refusjonsordningen tar imot søknader fra frivillige organisasjoner, renovasjonsselskap og andre aktører, så vi oppfordrer kommunene til å informere bredt om ordningen, slik at så mange som mulig får sine utgifter dekket, og at flere blir motivert til å rydde. Ordningen åpner for søknader 1. september og har frist 15. november.
Mer informasjon om ordningen ligger her: https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

Hold av datoen for neste Hold Norge Rent konferanse
Den neste Hold Norge Rent konferansen holdes på Choice Hotel Expo på Fornebu 4.-5. februar 2020. Tema for konferansen er forskning og innovasjon.

Har du spørsmål om forsøpling eller noen av prosjektene nevnt i dette brevet? Ta kontakt på post@holdnorgerent.no

Vi i Hold Norge Rent ønsker dere en fin og ren høst!