Nyttig å vite om koronavirus

Alle med symptomer på covid-19 bør testes

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes. Med symptomer menes akutt luftveisinfeksjon og et eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å teste asymptomatiske. Les mer på FHI sine sider. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Ta kontakt med legekontoret på tlf: 61 12 13 30 hvis du har symptomer.

 

Antall testede pr. 31.07.20: 79
Antall smittede pr. 31.07.20: 1
Antall døde pr. 31.07.20: 0

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.
Hvordan kan den enkelte forebygge smitte?
Hva bør de som har vært i utbruddsområder gjøre hvis de blir syke?
Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor?

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.Følg med på:

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

Under finner du opplysninger gitt på ulike tidspunkt i løpet av koronasituasjonen. Informasjon gitt tidlig, kan være endret på et senere tidspunkt eller ikke være gjeldende lenger.

Oppdatert info 03.04.2020

En innbygger med påvist korona-smitte i Etnedal kommune
Fredag 03.04.2020 har en innbygger i Etnedal kommune testet positivt på korona-viruset.
Dette er det første tilfellet av korona-virus som er påvist i Etnedal.

Koronavirus

 

 

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde