Nyttig å vite om koronavirus

Alle med symptomer på covid-19 skal testes

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes. Med symptomer menes akutt luftveisinfeksjon og et eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å teste asymptomatiske. Les mer på FHI sine sider. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Ta kontakt med legekontoret på tlf: 61 12 13 30 hvis du har symptomer.

Klikk for stort bildeGenerelle regler som er viktig for å begrense smitte er:
God håndhygiene, vask hendene ofte helst med såpe og lunkent vann.
Hold avstand, minst 1 meter utendørs og 2 meter innendørs. Respekter dette når dere kommer til legekontoret og når dere er inne i lokalene.
Er du syk, må du være hjemme til du blir helt frisk:
Du har som regel rett på egenmelding. Har du behov for sykmelding, kontakter du fastlege på telefon.  

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.Følg med på:

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

 


Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing.
Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.

Les mer inne på Fylkesmannen sin hjemmeside her:

Under finner du opplysninger om koronasituasjonen i Etnedal. 

Koronavirus

 

 

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde