Oppdatering fra kriseledelsen 21.11.2021 kl 10.20

-Deler av Etnedal har strøm, nett og telefon 

- Etnedal Røde Kors er fortsatt tilgjengelig på Bruflat
- Kommunen oppsøker hjemmeboende og andre med behov for bistand 
- Informasjon om skole og barnehage kommer når byggene er kontrollert 
- Kommunen kan kontaktes på tlf 48 22 22 23
- Legevakt tlf. 116 117

Tusen takk til alle som står på! Dere gjør en kjempejobb!