Oppdatering fra kriseledelsen 22.11.21 kl.11.30

 • Det er kommet langt med høyspentnettet, men det er fortsatt utfordringer i Sør-Etnedal, Fjellsbygda, Sørum og Kleivgardsområdet. Dette jobber Etna nett med. Vedr. lavspentfeil vises ikke det på avbruddskartet til Etna nett. De er avhengig av å få tilbakemelding på ledningsbrudd, trepåfall osv. Meld feil på lavspentnettet til Etna Nett – https://www.vokksnett.no/kontakt-oss/
   
 • Deler av Etnedal har nett og mobildekning.
   
 • Kommunen kan fortsatt kontaktes på tlf 48 22 22 23
   
 • Lege kan kontaktes som normal på tlf 61 12 13 30
   
 • Legevakt tlf 116 117
   
 • Det er fortsatt kun en person som er smittet med korona i kommunen.

Det er gjort en formidabel innsats av mange i løpet av helga – fortsett å ta vare på hverandre!