Oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Kommunedelplan for kultur og fritid

Etnedal kommune starter nå arbeidet med å revidere kommunedelplanen for kulturfeltet. Kommunedelplan for kultur og fritid skal blant annet gi svar på hva kultur, idrett og friluftsliv kan bidra med for å styrke Etnedal som attraktiv bokommune.

Klikk for stort bilde 

Planprogrammet løfter fram stikkord som friluftsliv, møtesteder, kulturarv og næring, og staker ut en kurs for videre planarbeid. Alle er invitert til å komme med innspill til planprogrammet. Planprogrammet finner du her: Det ligger også et eksemplar på servicekontoret.

For mer informasjon, ta kontakt med kulturkontoret i Etnedal kommune, tlf. 61 12 13 45. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal innen 15. januar 2020.