Plan for befolkningsutvikling 2020 – 2025 på høring

Det varsles med dette at kommunen legger Plan for befolkningsutvikling 2020 – 2025 ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å levere merknader til planforslaget er 31. mai. Eventuelle merknader vurderes tatt inn i planforslaget som legges fram for ny behandling i kommunestyret 25.06. Planforslaget kan leses her.

Klikk for stort bilde 

Merknader sendes Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal eller postmottak@etnedal.kommune.no