Reguleringsplan Bruflatjordet - Offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Bruflatjordet ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er i hovedsak å detaljregulere felt E3, samt tilgrensende arealer, i gjeldende reguleringsplan for Bruflat. Planforslaget legger opp til boligbygg med 4-8 leiligheter. God tilpasning til eksisterende bebyggelse har vært viktig, samtidig som området skal ha en relativt høy utnyttelse. Gode uteområder og løsninger for myke trafikanter har også vært en viktig del av planarbeidet.

Planforslaget med alle dokumenter kan sees her i vårt planregister i perioden 7.2.2024 t.o.m. 22.3.2024.

Flyfoto av Bruflatjordet - Klikk for stort bilde Etnedal kommune

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 22.3.2024.