Reguleringsplan for Synnfjellfoten II – 2. gangs offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Synnfjellfoten II ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt. Samtidig foreslås det å oppheve nåværende reguleringsplan for Synnfjellfoten II som ble vedtatt i 2008.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er 11.4.2021.

Planbeskrivelse med KU Synnfjellfoten II (PDF, 12 MB)

Plankart Synnfjellfoten II 2. gangs høring (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser Synnfjellfoten II (002) (PDF, 257 kB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse_Synnfjellfoten II (PDF, 106 kB)

Synfjellfoten2 VA_plan 23022021 (PDF, 2 MB)