Reguleringsplan Jomfruslette – offentlig ettersyn

Forslag til ny reguleringsplan for Jomfruslette legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er utarbeidet av Landskapsarkitekt Hege Mikkelstuen på vegne av grunneier.

Etnedal kommunestyre behandlet planforslaget i møte 12. september, 70/19, med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn.

Planforslaget omfatter hele eller deler av eiendommene 35/168 og 35/13, samt tidligere fradelte tomter fra disse, og vil erstatte deler av reguleringsplan Jomfruslette fra 2003. Planforslaget inneholder totalt 5 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Planforslaget kan sees på Servicekontoret på Bruflat, eller via linkene nedenfor, i perioden 30.09.2019 t.o.m. 08.11.2019. Planprosessen kan også følges i vår plandialog på www.valdreskart.no.

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@etnedal.kommune.no , eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Frist for uttalelser er 08.11.2019