Reguleringsplan Regla – 2. gangs offentlig ettersyn

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Regla ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt.

Regla plankart (PDF, 3 MB)
Reguleringsbestemmelser 2.gangs behandling - Regla (PDF, 472 kB)
Planbeskrivelse detaljregulering - Regla (PDF, 12 MB)
Saksframlegg kommunestyret - Regla (PDF, 394 kB)
VA - plan for detaljregulering Regla (PDF, 919 kB)
Naturmangfoldrapport (PDF, 2 MB)
ROS - analyse - Regla (PDF, 699 kB)

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til kommunen via eDialog på kommunens nettside eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. Frist for uttalelser er satt til 4.6.2021.